Μουσική και έρωτας με ξένα τραγούδια.

Ομάδα 1Ομάδα 2Ομάδα 3

Ομάδα 4