Παρασκευή 3-2-2012
 • Χωρισμός σε Υποομάδες - Γνωριμία
 • Συζήτηση : Γιατί επέλεξαν το θέμα
 • Καταιγισμός Ιδεών για το θέμα
 • Επιλογή Υποθεμάτων από Υποομάδες
 • Κατασκευή πρώτης μορφής ερωτηματολογίου
 • Γενική ενημέρωση, πρώτη συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 10-2-2012
 • Βήματα ενσωμάτωσης παραδοτέου υλικού σε Wikispaces
 • Έναρξη προβολής ταινίας Amadeus Motzart
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 24-2-2012
 • Αναζήτηση Μουσικής από κάθε ομάδα για γιορτές
 • Ολοκλήρωση της ταινίας Amadeus Motzart
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 9-3-2012
 • Επεξεργασία αποτελεσμάτων έρευνας από απαντήσεις των μαθητών της Β' και Γ' τάξης
 • Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 16-3-2012
 • Αναζήτηση μουσικών και ήχων από διάφορες φάσεις και καταστάσεις της ζωής τους.
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 30-3-2012
 • Αναζήτηση μουσικών και ήχων από διάφορες φάσεις και καταστάσεις της ζωής τους.
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 6-4-2012
 • Αναζήτηση μουσικών και ήχων από διάφορες φάσεις και καταστάσεις της ζωής τους.
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 27-4-2012
 • Αναζήτηση μουσικών και ήχων από διάφορες φάσεις και καταστάσεις της ζωής τους.
 • Παρακολούθηση Α' Μερους της ταινίας για την ζωή του Beethoven
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 4-5-2012
 • Προετοιμασία τελικής παρουσίασης
 • Παρακολούθηση B' Μερους της ταινίας για την ζωή του Beethoven
 • Συζήτηση - συμπλήρωση ημερολογίων

Παρασκευή 11-5-2012
 • Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
 • Παρακολούθηση πρόβας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης