Για την Ομάδα μπορείτε να δείτε :


Μαθητές 4ης Ομάδας

 • Αράπη Έλλη
 • Αυγερινάκη Πανωραία
 • Κυριακή Αθανασιάδου
 • Νίκος Μουστακίδης
 • Γαβριηλίδου Ελένη

Αντικείμενα Έρευνας της Ομάδας σχετικά με τα Κοινωνικά Δίκτυα.
 • Μουσική Παράδοση
 • Πολιτισμός και Μουσική
 • Είδη Μουσικής
 • Παγκοσμιοποίηση - Ένωση Λαών και Μουσική
 • Επικοινωνία - Έκφραση και Μουσική

Άρθρα της Ομάδας στα Αντικείμενα ενδιαφέροντός τους.
 1. _
 2. _
 3. _
 4. _