ΟΜΑΔΑ 1

Καραιβική


Γαλλία


ΚίναΟΜΑΔΑ 2

Μουσική από Αραβία

Μουσική από Ισραήλ


Μουσική από Ρωσσία


ΟΜΑΔΑ 3


Μουσική από Ινδία


Μουσική από Ινδία


Μουσική από Ιταλία


Μουσική Λατινικής Αμερικής

ΟΜΑΔΑ 4


Ωκεανία


Τούρκικη Μουσική


Ισπανία


Ισπανία


Αφρική