ΟΜΑΔΑ 1


Μαισαιωνική ΜουσικήΟΜΑΔΑ 2

Ινδιάνοι - Ίνκας

ΟΜΑΔΑ 3

Αρχαία Ελλάδα
ΟΜΑΔΑ 4

Αναγέννηση